تفرش در دوره سلجوقیان

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه 

درطی161سال حکومت این سلسله وسعت ایران به

 بیشترینحدخود درطول تاریخ این سرزمین رسید

در شرق از افغانستاندرجنوب تاسواحل غربی اقیانوس

 هند درغرب تا بیت المقدسودرشمال تا آسیای صغیر و

گرجستان همه در فرمانروایی ایرانبوده شاهان سلجوقی

 نسبت به پیروان مذاهب مختلف رفتار متعادلیداشتند

 ازاین رو مذهب شیعه در نواحی مرکزی ایران روبه

گسترش گذاشت درتفرش درزمان ملکشاه سلجوقی

 مسجد ششناوبنا گردید این مسجد دراین دوران طلاب

 فراوانی داشته که اغلبستارگان آسمان دانش وفضیلت

 شیعه مانند :فضل بن حسن طبرسی(شیخ طبرسی)

ابن شهرآشوب  احمدطبرسی و...دراین دوره بظهور

رسیدند دراین زمان تعلیم قرآن درمساجد ومکاتب رواج 

داشته ونام تفرش بصورت  طبرس برده میشده همچنین

 دراین دروهحسن صباح وفرقه اسماعیلیه درتفرش

 طرفدارانی پیدا کرد کهدرغار علی خورنده مستقر

 بوده اند وبرعلیه دولت سلجوقی مبارزه میکردند 

که نهایتا سرکوب شدند


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید